LENS Webshop

logo

I. Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Opći uvjeti poslovanja

Lens d.o.o., sjedištem u Splitu, Marina Držića 13; OIB: 99613473971 (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge) je u potpunosti vlasnik www.lens.hr (u daljnjem tekstu: Internetska stranica).
Pružatelj usluge upravlja sadržajem, provodi financijske transakcije, te organizira i posreduje pri pružanju usluge narudžbi putem Internetske stranice.
Korisnik je svaka osoba koja Internetsku stranicu koristi u svrhu dobivanja informacija o pojedinoj usluzi ili koja koristi usluge narudžbe izrade i tiska putem Internetske stranice.
Ovim Uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Korisnika i Pružatelja usluga, a u odnosu na Opće uvjete poslovanja, izjavu o privatnosti, uvjete plaćanja i druga pitanja vezana uz korištenje Internetske stranice i usluge narudžbe izrade i tiska putem Internetske stranice.
Korištenjem Internetske stranice smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima te pristajete na korištenje iste sukladno tim Uvjetima. Ukoliko se s Uvjetima ne slažete ili ih ne prihvaćate, molimo Vas da se ne koristite ovom Iinternetskom stranicom.
Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja te ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta poslovanja te su Korisnici  dužni prilikom svake posjete Internetskoj stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Pružatelja usluge bilo kakve odgovornosti.
Pružatelj usluge se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj stranici i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Pružatelj usluge. Također je, Pružatelj usluge oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske stranice.
Obveza i dužnost Korisnika je da koristi Internetsku stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim etičkim i moralnim načelima.
Pružatelj usluga neće i nije dužan preuzeti materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Pružatelj usluge zadržava diskrecijsko pravo da sam ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane Korisnika.
Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje Internetskih stranica bez pismenog odobrenja Pružatelja usluge. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava što može dovesti do sudskog postupka. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s Internetske stranice u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik smije skidati upute s Internetske stranice ukoliko koristi usluge narudžbe izrade i tiska putem internetske stranice.
Do saznanja je li neki od materijala na Internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Pružatelj usluge nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.
Sjedište Pružatelja usluge je u Splitu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove Internetske stranice u nadležnosti su suda u Splitu, i rješavaju se u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove Internetske stranice Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Splitu.
Postupak narudžbe usluge izrade i tiska putem internetske stranice detaljno je objašnjen na linku "Kako koristiti Lens webshop".
Ukoliko informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, Pružatelj usluge će obavijestiti Korisnika koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik ima pravo izmjeniti je ili odustati od narudžbe.
Ako datoteka koja se šalje za tisak nije u CMYK modu, Pružatelju usluge je dopušteno pretvoriti datoteku iz RGB u CMYK. Za posljedične varijacije u boji radi konvertiranja Pružatelj usluge nije odgovoran. Također želimo naglasiti da, ako maksimalna pokrivenost bojom u CMYK-u prelazi 300%, izgled tiskanog materijala može biti narušen i za navedeno ne preuzimamo odgovornost.
Tolerancija u rezanju tiskanih materijala od 2 mm i blage varijacije u boji tiska ne mogu biti uzrok reklamacije.
Postoje okolnosti na koje ne možemo imati utjecaj kao što su pravopisne ili tipografske greške, loša kvaliteta ili niska rezolucija slika i fontovi koji nisu instalirani u datotekama.
Također napominjemo, da je moguće korištenje papira, pvc ploča i drugih materijala različitih dobavljača, što podrazumijeva i blage varijacije u žilavosti, debljini i boji iste gramature.
Komercijalni tisak je proizvodni proces u kojem je moguće odstupanje količine manje ili više od 5% i kao takva moraju biti prihvaćena.
Svaka datoteka prije slanja u tisak će biti pregledana od strane djelatnika Pružatelja usluga i ukoliko se primijete bilo kakve greške ili nedostatci djelatnici će isto ispraviti ili prilagoditi ako je to moguće. Ako ne bude moguće, Korisnik će biti obaviješten da dostavi datoteku u skladu s uputama navedenim na Internetskoj stranici.
Narudžba će biti isporučena u dogovorenom roku ukoliko je dostavljena datoteka u skladu s uputama navedenim na Internetskoj stranici. Sve eventualne korekcije na datoteci mogu produžiti rok isporuke. Također situacije kao što su nepredviđeni kvarovi na stroju, nestanak električne energije i slične situacije na koje Pružatelj usluge nema direktnog utjecaja mogu produžiti rok isporuke te će o navedenom Korisnik na vrijeme biti obaviješten.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti (u daljnjem tekstu: Izjava) odnosi se na povjerljivost podataka koji su korištenjem Internetske stranice www.lens.hr od strane Korisnika, prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Pružatelja usluge.
Pružatelj usluge se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne osobne podatke i informacije o Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Korisniku. Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Pružatelja usluga i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Pružatelja usluge da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela svojih usluga.
Pružatelj usluge prikuplja podatke Korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim uslugama, dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa te radi provjere drugih podataka neophodnih za uslugu narudžbe usluga izrade i tiska putem internetske stranice.
Pružatelj usluge se obvezuje štititi osobne podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez njegovog pristanka (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Pružatelj usluge po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika.
Korisnik može koristiti usluge narudžbe izrade i tiska putem Internetske stranice samo ako je punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost.
Pružatelj ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
Zadržavamo diskrecijsko pravo da ovu Izjavu možemo izmijeniti u svako doba, te da tako izmijenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na Internetskoj stranici. Nastavak Vašeg korištenja ove Internetske stranice nakon izmjena, podrazumijeva da prihvaćate sve uvjete izmijenjene Izjave. Stoga savjetujemo Korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka, ili ako želite promijeniti ili ažurirati neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete e-mail poruku s potrebnim informacijama na našu e-mail adresu. Registracijom na Internetskoj stranici smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o povjerljivosti podataka u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.


II. Uvjeti prodaje

Način plaćanja

Nakon završene narudžbe, primiti ćete na Vaš e-mail vašu narudžbu, a potom i ponudu s točnim datumom isporuke po kojoj vršite uplatu.Narudžbe na Internetskoj stranici moguće je izvršiti Internetom svakog dana od 0 do 24 sata.
Plaćanje (po ponudi) možete napraviti:
• općom uplatnicom (virmanom)
• Internet bankarstvom

Dostava i isporuka

Dužnost Korisnika je Pružatelju usluge osigurati ispravnu adresu za dostavu naručenog proizvoda. Pružatelj usluge nije odgovoran ukoliko zbog krivih ili nepotpunih podataka mjesta isporuke (adresa ili odgovarajuća uputa ukoliko je to potrebno) dođe do oštećenja naručene i kupljene robe, do zakašnjenja isporuke narudžbe ili krađe. Trošak ponovne dostave će biti naplaćen ako primatelj nije dostupan za prijem isporuke, ako je dana adresa neispravna ili ako ne postoji sigurno mjesto na koje se može isporučiti pošiljka.
Pošiljke se standardno šalju putem kurirske službe Overseas Expressa na području cijele Hrvatske. Također Korisnik može samostalno organizirati dostavu ili ju osobno preuzeti. Na internetskim stranicama Overseas Express možete se upoznati s pravilima dostave. Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja Korisnik je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja prilikom transporta odmah reklamirati pošiljku dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu) i ne preuzeti pošiljku. Ako zbog bilo kojeg razloga ne dobijete Vašu pošiljku u predviđenom roku molimo Vas da nas odmah kontaktirate kako bismo poduzeli sve potrebne radnje pronalaska Vaše pošiljke.


Reklamacije

Korisnik ima pravo na reklamaciju ukoliko mu je:

  • isporučena roba koja nije naručena,
  • isporučena roba koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu, a prouzrokovana su zbog nepažnje djelatnika Pružatelja usluge.

Sve navedeno u Općim Uvjetima poslovanja Pružatelja usluge ne može biti razlog reklamacije.info@lens.hr
Korisnik je dužan podnijeti reklamaciju na e-mail: info@lens.hr
Reklamaciju je moguće podnijeti u roku od 7 dana od primitka robe.
Ukoliko samo djelomičan dio isporučene robe podliježe reklamaciji biti će zamijenjen, no ne i cijela isporuka materijala.
Ako imate bilo kakvih pritužbi na realizaciju usluge Pružatelja usluge, molimo Vas da ih odmah priopćite kako bi se iste, ukoliko je to moguće, odmah otklonile.
Dragi Korisnici, naša su vrata za Vas uvijek otvorena! Ako nas želite pohvaliti, dati nam sugestiju ili izraziti nezadovoljstvo molimo Vas da nam se javite.

Kontakt podaci:
LENS d.o.o.
Kopilica 62
21000 Split
E-mail: info@lens.hr
Telefon: +385 21 382 277
OIB: 99613473971