Izrada članskih iskaznica/kartica

  Specifikacija    Uzorak    P&O    Upit    Dizajn ID kartice  Naruči izradu

Članske kartice ili iskaznice, klubovima, strankama, udrugama i sl. najčešće služe pri indetifikaciji članova. Članska plastična kartica kao ID kartica, članu daje osjećaj pripadnosti klubu i povezanosti, ekskluzivnosti (VIP kartice) i lojalnosti (Loyality kartica). Članske iskaznice izrađujemo u manjim i većim nakladama sa personaliziranim podacima o članovima (Ime i prezime člana, članski broj, fotografija člana ....)

Što članska kartica / iskaznica pruža vašoj udruzi, klubu, savezu?

  • Bolju evidenciju članstva i njihovih prava
  • Bržu i jednostavniju komunikaciju sa članstvom
  • Sigurnu identifikaciju članova
  • Kvalitetnije usluge članovima

Članske iskaznice (kartice) tiskamo na sjajnim plastičnim (PVC) karticama.
Cijena izrade članskih kartica ovisi o raznim parametrima, najviše o količini i vrsti tiska (jednostrano/obostrano).

Opcije tiska na plastične kartice su:
obostrani kolor otisak, jednostrani kolor otisak + crno-bijli tisak sa stražnje strane kartice i jednostrani kolor otisak.

 

idPodručja primjene članskih kartica / iskaznica

Sportski klubovi, udruge, društva, škole, knjižnice, turizam, zabavna industrija, ...

idNajčešća upotreba članskih iskaznica / kartica

Klubske kartice, sportski klubovi, političke stranke, identifikacijske kartice ...

idIdentifikacijske kartice - Akreditacije

Za sve vrste ID kartica uz tisak, nudimo dodatne opcije kao što su bušenje rupe za vezicu, personalizaciju (tekst, broj, bar-code, qR code, fotografija ...), PVC prozirne i krute etuie kao i dodatan tisak sa zaštitom od krivotvorenja.