Blog

Nova web stranica za izradu kartica vjernosti

Ukoliko imate pitanja poput ...

Kako jednostavno pripremiti program vjernosti?
Kakve pogodnosti želite da kartica vjernosti pruža vašim klijentima?

ID kartice

S eksponencijalnim rastom komunikacija i njihovim umrežavanjem raste i potreba za nedvojbenim prepoznavanjem poslovnih partnera i korisnika usluga. Za obje je strane identificiranje od suštinske važnosti: za pojedinca jer želi sigurno i bez problema realizirati svoje pravo ili uslugu i za poduzeća, institucije, udruge jer svojim korisnicima žele osigurati što bolju uslugu.

Izrada i tisak akreditacija za sve vrste događaja

Akreditacije su danas nezaobilzna stavka kod organizacije bilo kakvog javnog događaja (spotske manifestacije, festivali, koncerti, sajmovi, seminari, konferencije ...). U našoj ponudi nudimo izradu tri vrste akreditacija.

Napokon redizajniran Lens.hr !

Nakon 8 godina napokon smo redizajnirali web stranicu, poboljšali UX, uveli webshop i olakšali način narudžbe.

Umnožavanje / replikacija CD i DVD medija

Imate li potrebu za replikacijom (duplikacijom) tj. umnožavanjem CD / DVD medija (video, multimedia) u manjim (za promo ili pilot naklade) ili većim količinama, u mogućnosti smo Vam ponuditi replikaciju tj. umnožavanje CD / DVD medija sa s uslugom tiska na CD / DVD medije, tisak omota (covera) te pakiranje medija.